ONZE MISSIE

HEROES ARISE

HET TEAM

Het is onze Missie om een 'movement' van evangelisatie op gang te brengen in Roemenië en in andere landen. En om de armen, wezen en weduwen te helpen.
Wij geloven dat God een nieuwe generatie van Helden doet opstaan die hun wereld zullen beïnvloeden met het Evangelie van Jezus Christus. Deze nieuwe generatie moet toegerust en uitgezonden worden.
Over het team van Heroes Arise.

ONZE ACTIVITEITEN

HEROES ARISE

Jezus zei tegen Zijn discipelen: ''De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.'' - Mat. 9:37